پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نیکتا لقمانی با عنوان «تأثیر سبک دانه¬ها بر روی خزش، جمع شدگی و مقاومت فشاری بتن سبک توانمند»

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نیکتا لقمانی با عنوان «تأثیر سبک دانه¬ها بر روی خزش، جمع شدگی و مقاومت فشاری بتن سبک توانمند»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نیکتا لقمانی با عنوان «تأثیر سبک دانه‌ها بر روی خزش، جمع شدگی و مقاومت فشاری بتن سبک توانمند» با راهنمایی دکتر محمود نیلی در روز 23/11/1396 ساعت 16 سمینار 3 دپارتمان مکانیک ارائه خاوهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نیکتا لقمانی با عنوان «تأثیر سبک دانه‌ها بر روی خزش، جمع شدگی و مقاومت فشاری بتن سبک توانمند» با راهنمایی دکتر محمود نیلی در روز 23/11/1396  ساعت 16  سمینار 3 دپارتمان مکانیک ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

نیکتا لقمانی