پایان نامه کارشناسی ارشد خان زهرا رستمی با عنوان «شناسایی کنش و تعامل انسان-انسان در تصاویر RGB-D با بکارگیری تکنیک‌های یادگیری ماشین»

پایان نامه کارشناسی ارشد خان زهرا رستمی با عنوان «شناسایی کنش و تعامل انسان-انسان در تصاویر RGB-D با بکارگیری تکنیک‌های یادگیری ماشین»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد خان زهرا رستمی با عنوان «شناسایی کنش و تعامل انسان-انسان در تصاویر RGB-D با بکارگیری تکنیک‌های یادگیری ماشین» با راهنمایی دکتر حسن ختن لو در روز شنبه 30/10/96 ساعت 16 در سمینار 2 (سالن مهندس مرحوم خانمحمدی) ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد خان زهرا رستمی با عنوان «شناسایی کنش و تعامل انسان-انسان در تصاویر RGB-D با بکارگیری تکنیک‌های یادگیری ماشین» با راهنمایی دکتر حسن ختن لو در روز شنبه 30/10/96 ساعت 16 در سمینار 2 (سالن مهندس مرحوم خانمحمدی) ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

زهرا رستمی