پایان نامه کارشناسی ارشد محسن گیمدیل با عنوان «بررسی فرآیند ناشی از اتلاف تنش‌های پیش‌تنیدگی درسیستم‌های تولید تراورس راه آهن به روش پیوسته طویل»

پایان نامه کارشناسی ارشد محسن گیمدیل با عنوان «بررسی فرآیند ناشی از اتلاف تنش‌های پیش‌تنیدگی درسیستم‌های تولید تراورس راه آهن به روش پیوسته طویل»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد محسن گیمدیل با عنوان «بررسی فرآیند ناشی از اتلاف تنش‌های پیش‌تنیدگی درسیستم‌های تولید تراورس راه آهن به روش پیوسته طویل» با رهنمایی دکتر فریدون رضایی در روز یکشنبه 95/7/4 ساعت 16 ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد محسن گیمدیل با عنوان «بررسی فرآیند ناشی از اتلاف تنش‌های پیش‌تنیدگی درسیستم‌های تولید تراورس راه آهن به روش پیوسته طویل» با رهنمایی دکتر فریدون رضایی در روز یکشنبه 95/7/4 ساعت 16 ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعا بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

محسن گیمیدل