پایان نامه کارشناسی ارشد محمد حسن مجتهد سلیمانی با عنوان «شناسایی و دسته‎بندی ترافیک رمز شده TOR به کمک روش‎های یادگیری ماشین»

پایان نامه کارشناسی ارشد محمد حسن مجتهد سلیمانی با عنوان «شناسایی و دسته‎بندی ترافیک رمز شده TOR به کمک روش‎های یادگیری ماشین»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی ارشد محمد حسن مجتهد سلیمانی با عنوان «شناسایی و دسته‎بندی ترافیک رمز شده TOR به کمک روش‎های یادگیری ماشین» با راهنمایی دکتر محمد نصیری در 21/11/94 ارائه شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد محمد حسن مجتهد سلیمانی با عنوان «شناسایی و دسته‎بندی ترافیک رمز شده TOR به کمک روش‎های یادگیری ماشین» با راهنمایی دکتر محمد نصیری در 21/11/94  ارائه شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

محمد حسن مجتهد سلیمانی