پایان نامه کارشناسی ارشد مهندس مجید غلامی با عنوان ارایه رویکرد دو سطحی برای انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین بر مبنای تاپسیس فازی

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندس مجید غلامی با عنوان ارایه رویکرد دو سطحی برای انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین بر مبنای تاپسیس فازی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط مهندس مجید غلامی با عنوان ارایه رویکرد دو سطحی برای انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین بر مبنای تاپسیس فازی و با راهنمایی استاد محترم دکتر وحید خداکرمی در 1 تیر 1393 ساعت 16 واقع در کلاس 10 برگزار خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط مهندس مجید غلامی با عنوان ارایه رویکرد دو سطحی برای انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین بر مبنای تاپسیس فازی و با راهنمایی استاد محترم دکتر وحید خداکرمی در 1 تیر 1393 ساعت 16 واقع در کلاس 10 برگزار خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر و چکیده پایان نامه از لینک زیر استفاده نمائید.
مجید غلامی