پایان نامه کارشناسی اشد خانم آزاده طاهری با عنوان «آنالیز ارتعاشات تجربی و شبیه سازی چرخ و زنجیر و شناسایی ترک در آن به کمک هوش مصنوعی»

پایان نامه کارشناسی اشد خانم آزاده طاهری با عنوان «آنالیز ارتعاشات تجربی و شبیه سازی چرخ و زنجیر و شناسایی ترک در آن به کمک هوش مصنوعی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناسی اشد خانم آزاده طاهری با عنوان «آنالیز ارتعاشات تجربی و شبیه سازی چرخ و زنجیر و شناسایی ترک در آن به کمک هوش مصنوعی» با راهنمایی دکتر مهدی کریمی در 25/11/94 ارئه گردید.

پایان نامه کارشناسی اشد خانم آزاده طاهری با عنوان «آنالیز ارتعاشات تجربی و شبیه سازی چرخ و زنجیر و شناسایی ترک در آن به کمک هوش مصنوعی» با راهنمایی دکتر مهدی کریمی در 25/11/94 ارئه گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

آزاده طاهری