پایان نامه کارشناس ارشد مهندس محمد صوفی با عنوان «کنترل سیستم‌های تهویه هوای مطبوع به‌منظور مدیریت انرژی»

پایان نامه کارشناس ارشد مهندس محمد صوفی با عنوان «کنترل سیستم‌های تهویه هوای مطبوع به‌منظور مدیریت انرژی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناس ارشد مهندس محمد صوفی با عنوان «کنترل سیستم‌های تهویه هوای مطبوع به‌منظور مدیریت انرژی» با راهنمایی دکتر حمیدرضا کرمی در روز شنبه مورخ 9/11/95 ساعت 17 الی 18 و مکان: گروه مهندسی برق کلاس سمینار2 ارائه خواهد شد.

پایان نامه کارشناس ارشد مهندس محمد صوفی با عنوان «کنترل سیستم‌های تهویه هوای مطبوع به‌منظور مدیریت انرژی» با راهنمایی دکتر حمیدرضا کرمی در روز شنبه مورخ 9/11/95 ساعت 17 الی 18 و مکان: گروه مهندسی برق کلاس سمینار2 ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر بهلینک زیر مراجعه فرمایید:

 

محمد صوفی