پایان نامه کارشناشسی ارشد اقای بهزاد عیوضی با عنوان «مدیریت و کنترل شبکه هوشمند با روش خوشه بندی»

پایان نامه کارشناشسی ارشد اقای بهزاد عیوضی با عنوان «مدیریت و کنترل شبکه هوشمند با روش خوشه بندی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نامه کارشناشسی ارشد اقای بهزاد عیوضی با عنوان «مدیریت و کنترل شبکه هوشمند با روش خوشه بندی» و با راهنمایی دکتر محمد حسن مرادی و دکتر سید محمدرضا طوسی در روز یکشنبه17 بهمن ماه 95 ، ساعت19 و مکان: سمینار2 ارائه می‌گردد.

پایان نامه کارشناشسی ارشد اقای بهزاد عیوضی با عنوان «مدیریت و کنترل شبکه هوشمند با روش خوشه بندی» و با راهنمایی دکتر محمد حسن مرادی و دکتر سید محمدرضا طوسی در روز یکشنبه17 بهمن ماه 95 ، ساعت19 و مکان: سمینار2 ارائه می‌گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

بهزاد عیوضی