پایان نماه کارشناسی ارشد آقای امید شابازی قوزانی با عنوان «بررسی رفتار شانههای بتنی مسلح تقویت شده با نوارهای CFRP»

پایان نماه کارشناسی ارشد آقای امید شابازی قوزانی با عنوان «بررسی رفتار شانههای بتنی مسلح تقویت شده با نوارهای CFRP»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پایان نماه کارشناسی ارشد آقای امید شابازی قوزانی با عنوان «بررسی رفتار شانههای بتنی مسلح تقویت شده با نوارهای CFRP» با راهنمایی دکتر مصطفی مقدسی در روز 23/11/1396 ساعت 12 در دپارتمان عمران، سمینار 2 ارائه خواهد شد.

پایان نماه کارشناسی ارشد آقای امید شابازی قوزانی  با عنوان «بررسی رفتار شانههای بتنی مسلح تقویت شده با نوارهای CFRP» با راهنمایی دکتر مصطفی مقدسی در روز 23/11/1396  ساعت 12 در دپارتمان عمران، سمینار 2 ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

امید شابازی قوزانی