پری سیما پاکروان

پری سیما پاکروان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

دانشکده مهندسی

گروه مهندسی صنایع

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش صنایع

 

عنوان:

حل مساله مکان­یابی تسهیلات نامطلوب در شرایط عدم قطعیت

 

 

استاد راهنما:

دکتر جواد بهنامیان

 

اساتید داور:

دکتر امیر سامان خیرخواه

دکتر حمیدرضا دزفولیان

 

نگارش:

پری سیما پاکروان

 

 

زمان: 10/11/95 ساعت 14

مکان: آمفی‌تئاتر

 

چكيده:

از يک ديدگاه کلي مي­توان مسائل مکان­يابي را در دو دسته­ی کلي، مکان­يابي تسهيلات مطلوب و تسهيلات نامطلوب بررسي نمود. در مکان­یابی تسهیلات نامطلوب بر خلاف تسهیلات مطلوب، سعی می­شود که تا حد امکان، تسهیلات دور از مناطق دریافت کننده­ خدمت استقرار یابند. در این تحقیق در مورد مساله­ی مکان­یابی این قبیل تسهیلات بحث شده ­است که با تمرکز بر  اصطلاح " نه در حیاط خلوت من" می­باشد که اشاره به پدیده­های اجتماعی دارد که در آن ساکنان با مکان­یابی تسهیلات نامطلوب اطراف خانه­هایشان مخالف هستند. نمونه هایی از این تسهیلات شامل خطوط انتقال برق و مراکز بازیافت است. برنامه ریز تسهیل با توجه به مخالفتی که معمولا در ساخت یک تسهیل نامطلوب مواجه می­شود، باید ماهیت پدیده­ی "نه در حیات خلوت من" را درک کرده و به عنوان یک عامل کلیدی در تعیین مکان تسهیل در نظر بگیرد. به دلیل اینکه اثرات نامطلوب این تسهیلات در دنیای واقعی توأم با عدم قطعیت است، عملکرد این مساله با در نظر گرفتن عدم قطعیت احتمالی ارزیابی گردیده است. این مساله در فضای گسسته در نظر گرفته شده است. مدل ریاضی مساله ارائه شده و روش­های مواجهه با عدم قطعیت و  مدل­سازی مسائل برنامه­ریزی تصادفی و روش مورد استفاده در مساله­ی مورد مطالعه ارایه گردیده است. با توجه به  NP-hard بودن مساله، الگوریتم فراابتکاری شبیه­سازی تبرید برای حل مساله در ابعاد بزرگ پیشنهاد شده است. آزمایشات عددی جهت ارزیابی و اعتبارسنجی مدل ریاضی و الگوریتم پیشنهادی در نظر گرفته شده است و عملکرد الگوریتم پیشنهادی در حل مسائل مختلف با الگوریتم ژنتیک موجود در ادبیات مسأله مورد مطالعه  مقایسه و برتری آن ارایه شده است.

واژه­های کلیدی: مکان­یابی، تسهیلات نامطلوب، عدم قطعیت، شبیه­سازی تبرید، ژنتیک

 

Abstract

As overall point of view location problem could be classified as desirable facility location and undesirable facility location. In undesirable facility location problem contrary to desirable location, facilities are located far from service receiver facilities as much as possible. The problem of locating such facilities is discussed in this study. This research is focused on the “not in my backyard” (NIMBY) phrase which refers to the social phenomena in which residents are opposed to locate undesirable facilities around their houses. Examples of such facilities include electric transmission lines and recycling centers. Due to the opposition typically encountered in constructing an undesirable facility, the facility planner should understand the nature of the NIMBY phenomena and consider it as a key factor in determining facility location. Because the adverse effects of these facilities, coupled with the uncertainty in the real world, it is estimated taking into account the potential uncertainty. This problem has been considered in the discrete space. The mathematical model is presented and methods to deal with uncertainty and stochastic programing problems modeling and method used in the study is presented. According to the NP-hard problem, Simulated Annealing (SA) suggested for solving problem in large-scale. Numerical experiments to evaluate and validate the mathematical modeling and proposed algorithm is considered and operation of the proposed algorithm to solve various problems with genetic algorithms (GA) available in the literature about the problem is compared and lead study are presented.

 

Key Words: location, undesirable facility, uncertainty, Simulated Annealing, genetic

 

 

 

شرح سوابق شغلی و علمی

 

1-    مشخصات فردی

نام: پری‌سیما

نام خانوادگی: پاکروان

محل : ملایر

وضعیت تاهل : مجرد

پست الکترونیکی: sima2021@yahoo.com

   

2-   سوابق تحصیلی

مقطع

رشتهی تحصیلی

عنوان پایان نامه

دانشگاه محل تحصیل

سال ورود

کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع

حل مساله مکان­یابی تسهیلات نامطلوب در شرایط عدم قطعیت

دانشگاه بوعلی سینا

93-95

کارشناسی

مهندسی صنایع

حل برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از AHP

دانشگاه بوعلی سینا

86-90

3-  فعالیت­های علمی-پژوهشی

عنوان مقاله

علمی پژوهشی

کاربرد روش آزاد سازی لاگرانژ در مسئله مکانیابی تسهیلات نامطلوب

مجله مطالعات مدیریت صنعتی

حل مسئله تسهیلات نامطلوب در شرایط عدم قطعیت

 

4-   آشنایی با زبانهای خارجی

زبان

خواندن

نوشتن

انگلیسی

خوب

خوب

5-   سوابق کاری

محل

شرکت بافتینه

موقعیت شغلی

کارآموز

تاریخ شروع به کار

1/4/90

تاریخ اتمام همکاری

1/7/90

توضیحات

زمان‌بندی خط مونتاژ

6-   آشنایی با کامپیوتر

درجه آشنایی

نرم افزار

بسیار زیاد

Ms office 2007 & 2010

زیاد

Ms Project

زیاد

CPLEX

زیاد

Matlab