پوستر هفته پژوهش

پوستر هفته پژوهش


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلي متقاضي نصب پوستر در هفته پژوهش

قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلي متقاضي نصب پوستر در هفته پژوهش

شرايط و مدارك لازم:

1- پژوهش بايستي مربوط به پايان‌نامه دانشجو باشد و قبلاً نيز براي نشريات يا كنفرانس ديگري تهيه يا ارائه نشده باشد.

2- نامه تاييد استاد راهنما (يا اساتيد راهنما) مبني بر اينكه پژوهش انجام شده قبلاً جهت ارائه در كنفرانس يا چاپ در نشريه ارسال نشده است.

3- كپي كارت دانشجويي

4- هر دانشجو فقط مي‌تواند يك پوستر و حداكثر 25/0 نمره براي يكبار دريافت نمايد. به‌عبارتي چنانچه سال‌هاي گذشته از اين امتياز استفاده شده باشد، امكان استفاده مجدد وجود ندارد.

نكات لازم در تهيه پوستر

1- فايل پوستر بايد به ابعاد cm100×70 مطابق با فرمت ارائه پوستر (قابل دسترسي از طريق سايت دانشكده) با فرمت قابل ویرایش و PDF و كيفيت مناسب تهيه گردد.

2- تحويل فايل‌هاي تهيه شده، كپي كارت دانشجويي به‌همراه نامه تاييد استاد راهنما به مسئول كتابخانه دانشكده (سركار خانم وزيري) و ثبت نام و نام خانوادگي در ليست دانشجويان ارائه‌دهنده پوستر تاريخ دريافت فايل مربوط به پوسترها حداكثر تا 7/9/97 مي‌باشد. بديهي است باتوجه به چاپ پوسترها به‌صورت تجميعي توسط دانشكده امكان اضافه‌نمودن پوستر پس از تاريخ اعلامي وجود نخواهد داشت.

همچنين پوسترهاي برگزيده از جهت محتوي علمي و طراحي گرافيتي انتخاب و معرفي مي‌گردند.

امور پژوهشي دانشكده مهندسي