پیان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد امین مهدی یار با عنوان «پیاده سازی الگوریتم سیستم های ایمنی مصنوعی جهت آموزش شبکه های عصبی کوانتومی به منظور کنترل یک پلنت تحت کنترل»

پیان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد امین مهدی یار با عنوان «پیاده سازی الگوریتم سیستم های ایمنی مصنوعی جهت آموزش شبکه های عصبی کوانتومی به منظور کنترل یک پلنت تحت کنترل»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پیان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد امین مهدی یار با عنوان «پیاده سازی الگوریتم سیستم های ایمنی مصنوعی جهت آموزش شبکه های عصبی کوانتومی به منظور کنترل یک پلنت تحت کنترل» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه‌فر در زمان : 11/7/95 ساعت 17 مکان: سمینار 2 برق ارائه خواهد شد.

پیان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد امین مهدی یار با عنوان «پیاده سازی الگوریتم سیستم های ایمنی مصنوعی جهت آموزش شبکه های عصبی کوانتومی به منظور کنترل یک  پلنت تحت کنترل» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه‌فر در زمان : 11/7/95 ساعت 17 مکان: سمینار 2 برق ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

محمد امین مهدی یار