پیش دفاع از پایان‌نامه دکتری توسط مهندس محمد عابدینی

پیش دفاع از پایان‌نامه دکتری توسط مهندس محمد عابدینی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی پیش دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری برق-قدرت مهندس محمد عابدینی با عنوان: « طراحی عملکرد و مدیریت انرژی ریزشبکه در حالت جزیره ای » و با راهنمایی دکتر محمد حسن مرادی و همکاری استادان مشاور: دکتر سید حسین حسینیان و دکتر محمد رضا طوسی، روز شنبه 30 آبان 1394 در محل اتاق سمینار گروه برق دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد.

جلسه‌ی پیش دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری برق-قدرت مهندس محمد عابدینی با عنوان: « طراحی عملکرد و مدیریت انرژی ریزشبکه در حالت جزیره ای » و با راهنمایی دکتر محمد حسن مرادی و همکاری استادان مشاور: دکتر سید حسین حسینیان و دکتر محمد رضا طوسی، روز شنبه 30 آبان 1394 در محل اتاق سمینار گروه برق دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد.