پیش دفاع از پایان نامه دکتری توسط آقای کاوه عباسی با عنوان «بررسی اثر عیوب فرم بر رفتار استاتیکی و دینامیکی اتصالات تداخلی »

پیش دفاع از پایان نامه دکتری توسط آقای کاوه عباسی با عنوان «بررسی اثر عیوب فرم بر رفتار استاتیکی و دینامیکی اتصالات تداخلی »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پیش دفاع از پایان نامه دکتری توسط آقای کاوه عباسی با عنوان «بررسی اثر عیوب فرم بر رفتار استاتیکی و دینامیکی اتصالات تداخلی » و با راهنمایی دکتر رحمن سیفی در زمان: یک شنبه 29/1/95-سمینار2 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده برگزار خواهد شد.

پیش دفاع از پایان نامه دکتری توسط آقای کاوه عباسی با عنوان «بررسی اثر عیوب فرم بر رفتار استاتیکی و دینامیکی اتصالات تداخلی » و با راهنمایی دکتر رحمن سیفی در زمان: یک شنبه 29/1/95-سمینار2 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده برگزار خواهد شد. اساتید داور ایشان آقایان دکتر علی علوی نیا و دکتر علیرضا شوشتری هستند. دانشکده مهندسی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.