پیش دفاع اقای مهندس امید ایمان طلب از پایان نامه دکتری با عنوان «بررسی رویین شدن مس خالص در محیط¬های قلیایی و تاثیر فرآیند نورد تجمعی پیوندی (ARB) بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین»

پیش دفاع اقای مهندس امید ایمان طلب از پایان نامه دکتری با عنوان «بررسی رویین شدن مس خالص در محیط¬های قلیایی و تاثیر فرآیند نورد تجمعی پیوندی (ARB) بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی رویین شدن مس خالص در محیط‌های قلیایی و تاثیر فرآیند نورد تجمعی پیوندی (ARB) بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین استاد راهنما: دکتر آرش فتاح الحسینی اساتید مشاور: دکتر محسن کشاورز خوراسگانی و دکتر یوسف مظاهری رودبالی داوران: دکتر محسن شیخی دکتر و حسن علم خواه ارائه دهنده: امید ایمان طلب دوشنبه 21/04/1395 ساعت 10:00 کلاس سمینار گروه مواد

عنوان: بررسی رویین شدن مس خالص در محیط‌های قلیایی و تاثیر فرآیند نورد تجمعی پیوندی (ARB) بر رفتار الکتروشیمیایی لایه رویین

استاد راهنما: دکتر آرش فتاح الحسینی

اساتید مشاور: دکتر محسن کشاورز خوراسگانی و دکتر یوسف مظاهری رودبالی

داوران: دکتر محسن شیخی دکتر و حسن علم خواه

ارائه دهنده: امید ایمان طلب

دوشنبه 21/04/1395 ساعت 10:00

کلاس سمینار گروه مواد