پیش دفاع آقای مهندس جواد پاینده پیمان از پایان نامه دکتری با عنوان «تعیین خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های پلی پروپیلن-خاک رس و پلی پروپیلن- کربنات کلسیم تحت بارگذاری ضربه ای و سیکلی »

پیش دفاع آقای مهندس جواد پاینده پیمان از پایان نامه دکتری با عنوان «تعیین خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های پلی پروپیلن-خاک رس و پلی پروپیلن- کربنات کلسیم تحت بارگذاری ضربه ای و سیکلی »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پیش دفاع آقای مهندس جواد پاینده پیمان از پایان نامه دکتری با عنوان «تعیین خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های پلی پروپیلن-خاک رس و پلی پروپیلن- کربنات کلسیم تحت بارگذاری ضربه ای و سیکلی » با راهنمایی دکتر غلامحسین مجذوبی در روز 1395/3/30 ساعت 14 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار می‌گردد.

پیش دفاع آقای مهندس جواد پاینده پیمان از پایان نامه دکتری با عنوان «تعیین خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های پلی پروپیلن-خاک رس و پلی پروپیلن- کربنات کلسیم  تحت بارگذاری ضربه ای و سیکلی » با راهنمایی دکتر غلامحسین مجذوبی در روز 1395/3/30 ساعت 14 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار می‌گردد.