پیش دفاع خانم مهندس معصومه مسی بیدگلی از پایان‌نامه دکتری با عنوان «مدلسازی و حل مساله برنامه‏ریزی توزیع در شرایط حمله به شبکه»

پیش دفاع خانم مهندس معصومه مسی بیدگلی از پایان‌نامه دکتری با عنوان «مدلسازی و حل مساله برنامه‏ریزی توزیع در شرایط حمله به شبکه»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پیش دفاع خانم مهندس معصومه مسی بیدگلی از پایان‌نامه دکتری با عنوان «مدلسازی و حل مساله برنامه‏ریزی توزیع در شرایط حمله به شبکه» و با راهنمایی دکتر امیرسامان خیرخواه در زمان: یکشنبه 29 فروردین 1395- ساعت 14 و مکان: کلاس 10 ارائه خواهد شد.

پیش دفاع خانم مهندس معصومه مسی بیدگلی از پایان‌نامه دکتری با عنوان «مدلسازی و حل مساله برنامه‏ریزی توزیع در شرایط حمله به شبکه» و با راهنمایی دکتر امیرسامان خیرخواه در زمان: یکشنبه 29 فروردین 1395- ساعت 14 و مکان: کلاس 10 ارائه خواهد شد. استاد مشاور ایشان آقای دکتر حمیدرضا نویدی بوده و اساتید داور ایشان آقایان دکتر دکتر وحید خداکرمی و دکتر جواد بهنامیان هستند.