پیش دفاع مهندس علی شیرازی از پایان نامه دکتری با عنوان «بررسی خواص مکانیکی جوش‌های اغتشاشی اصطکاکی بر روی فلز مس در شرایط مختلف و مقایسه آن‌ها با خواص فلز پایه»

پیش دفاع مهندس علی شیرازی از پایان نامه دکتری با عنوان «بررسی خواص مکانیکی جوش‌های اغتشاشی اصطکاکی بر روی فلز مس در شرایط مختلف و مقایسه آن‌ها با خواص فلز پایه»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پیش دفاع مهندس علی شیرازی از پایان نامه دکتری با عنوان «بررسی خواص مکانیکی جوش‌های اغتشاشی اصطکاکی بر روی فلز مس در شرایط مختلف و مقایسه آن‌ها با خواص فلز پایه» با راهنمایی دکتر علی علوی‌نیا در روز 30/3/95 ساعت 16 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد.

پیش دفاع مهندس علی شیرازی از پایان نامه دکتری با عنوان «بررسی خواص مکانیکی جوش‌های اغتشاشی اصطکاکی بر روی فلز مس در شرایط مختلف و مقایسه آن‌ها با خواص فلز پایه» با راهنمایی دکتر علی علوی‌نیا در روز 30/3/95 ساعت 16 و  مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد.