کارگاه آموزشی تدوین مدل کسب و کار

کارگاه آموزشی تدوین مدل کسب و کار


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کارگاه آموزشی تدوین مدل کسب و کار با تدریس آقای ساسان کلافچی در روز یکشنبه مورخ 21/8/1396 از ساعت 16 الی 18 در محل سالن آمفی تأتر دانشکده مهندسی توسط پارک علم و فناوری استان با همکاری دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا برگزار می گردد.

کارگاه آموزشی تدوین مدل کسب و کار با تدریس آقای ساسان کلافچی در روز یکشنبه مورخ 21/8/1396 از ساعت 16 الی 18 در محل سالن آمفی تأتر دانشکده مهندسی توسط پارک علم و فناوری استان با همکاری دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا برگزار می گردد.

از متقاضیان دارای ایده کسب و کار دعوت به عمل می آید از طریق ارسال مشخصات زیر به شماره تلگرامی 09187001865 و یا آدرس ایمیل stpeducation@hstp.ir تا تاریخ 19/8/1396 در این کارگاه آموزشی ثبت نام فرمایند.

نام و نام خانوادگی/ کد ملی/ شماره تلفن همراه/ رشته تحصیلی