کارگاه جوشکاری و ورقکاری (آموزشی)

کارگاه جوشکاری و ورقکاری (آموزشی)کارگاه جوشکاری و ورقکاری (آموزشی)


گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
نام آزمایشگاه: کارگاه جوشکاری و ورقکاری (آموزشی)
نام سرپرست:
مرتبه علمی:
تلفن:
تلفن داخلی: 210
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: مهندس محمود نژاد
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

تجهیزات پایه :

 

نام دستگاه (فارسی) گروه بندی آزمون آزمون قابل انجام با دستگاه
قیچی برقی آماده سازی نمونه برش ورق فلزی
خم ورق آماده سازی نمونه خمکاری ورق فلزی
جوش مقاومتی آماده سازی نمونه جوشکاری ورقهای فلزی هادی
جوش مقاومتی آماده سازی نمونه جوشکاری ورقهای فلزی هادی
جوش مقاومتی آماده سازی نمونه جوشکاری ورقهای فلزی هادی
دریل رومیزی آماده سازی نمونه سوراخکاری
دریل رومیزی آماده سازی نمونه سوراخکاری
ترانس جوشکاری برق آماده سازی نمونه جوشکاری
ترانس جوشکاری برق آماده سازی نمونه جوشکاری
ترانس جوشکاری برق آماده سازی نمونه جوشکاری
ترانس جوشکاری برق آماده سازی نمونه جوشکاری
ترانس جوشکاری برق آماده سازی نمونه جوشکاری
ترانس جوشکاری برق آماده سازی نمونه جوشکاری
ترانس جوشکاری برق آماده سازی نمونه جوشکاری
کمپرسور باد  آماده سازی نمونه تامین فشار باد
اره دیسکی صابونی آماده سازی نمونه برش فلز

 

 

دستگاه‌های موجود درکارگاه به شرح ذیل است:

دستگاه خم دومتری حداکثر ضخامت ورق 2 میلیمتر حداکثر طول قطعه کار 2 متر

دستگاه برش دو متری حداکثر ضخامت ورق 2 میلیمتر حئاکثر طول قطعه کار 2متر

دستگاه جوش مقاومتی نقطه جوش

دستگاه جوش قوس الکتریکی AC

دستگاه جوش قوس الکتریکی DC

دستگاه جوش قوس الکتریکی AC/DC

دستگاه مته رومیزی

اره فلزبر رومیزی