کارگاه جوشکاری و ورق کاری

کارگاه جوشکاری و ورق کاریکارگاه جوشکاری و ورق کاری


گروه آموزشی: مهندسی مکانیک
نام آزمایشگاه: کارگاه جوشکاری و ورق کاری
نام سرپرست: مهندس رامین خاتمی
مرتبه علمی:
تلفن: 081-38292505
تلفن داخلی: 210
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: آقای محمدرضا نژاد
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: دستگاه‌های موجود درکارگاه به شرح ذیل است:

دستگاه خم دومتری حداکثر ضخامت ورق 2 میلیمتر حداکثر طول قطعه کار 2 متر

دستگاه برش دو متری حداکثر ضخامت ورق 2 میلیمتر حئاکثر طول قطعه کار 2متر

دستگاه جوش مقاومتی نقطه جوش

دستگاه جوش قوس الکتریکی AC

دستگاه جوش قوس الکتریکی DC

دستگاه جوش قوس الکتریکی AC/DC

دستگاه مته رومیزی

اره فلزبر رومیزی