کسب اعتبارعلمی پژوهشی برای نشریه انگلیسی زبان گروه مهندسی مکانیک

کسب اعتبارعلمی پژوهشی برای نشریه انگلیسی زبان گروه مهندسی مکانیک


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعطای اعتبار علمی پژوهشی به مجله « The Journal of Stress Analysis » متعلق به گروه مهندسی مکانیک به سردبیری دکتر امیر حسین محمودی موافقت نمود.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعطای اعتبار علمی پژوهشی به مجله « The Journal of Stress Analysis» متعلق به گروه مهندسی مکانیک به سردبیری دکتر امیر حسین محمودی موافقت نمود. جهت مطالعه نامه مربوط  این لینک مراجعه فرمایید.