کسب رتبه اول توسط مجله «پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم های تولید» در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

کسب رتبه اول توسط مجله «پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم های تولید» در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

مجله «پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم های تولید» در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام موفق به کسب رتبه اول گردید. این مجله که مربوط به گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی است اولین مجله تاسیس شده در دانشکده می‌باشد.

مجله «پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم های تولید» در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام موفق به کسب رتبه اول گردید. این مجله که مربوط به گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی است اولین مجله تاسیس شده در دانشکده می‌باشد. دانشکده مهندسی این موفقیت را به کلیه دست اندرکاران این مجله تبریک عرض می‌نماید.  جهت ورود به سایت مجله کلیک نماید