کسب رتبه در جشنواره خوارزمی توسط دکتر یوسف مظاهری رودبالی هیأت علمی گروه مواد

کسب رتبه در جشنواره خوارزمی توسط دکتر یوسف مظاهری رودبالی هیأت علمی گروه مواد


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دکتر یوسف مظاهری رودبالی عضو محترم هیأت علمی گروه مواد دانشکده مهندسی موفق به کسب رتبه سوم پژوهش‌های بنیادی در جشنواره خوارزمی گردید.

دکتر یوسف مظاهری رودبالی عضو محترم هیأت علمی گروه مواد دانشکده مهندسی موفق به کسب رتبه سوم پژوهش‌های بنیادی در جشنواره خوارزمی گردید. دانشکده مهدسی برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون دارد.