کسب رتبه دوم مسابقات پرس سینه انتخابی استان توسط همکار دانشکده مهندسی جناب آقای عباس بیات

کسب رتبه دوم مسابقات پرس سینه انتخابی استان توسط همکار دانشکده مهندسی جناب آقای عباس بیات


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جناب آقای عباس بیات همکار دانشکده مهندسی موفق به کسب رتبه دوم در مسابقات پرس سینه انتخابی استان همدان گردیدند. دانشکده مهندسی این موفقیت را به این همکار بااخلاق که جهت کمک به بیماران پروانه ای در مسابقات شرکت کردند تبریک عرض نموده و برای ایشان توفیق روزافزون از خدای متعال مسئلت دارد.

جناب آقای عباس بیات همکار دانشکده مهندسی موفق به کسب رتبه دوم در مسابقات پرس سینه انتخابی استان همدان گردیدند. دانشکده مهندسی این موفقیت را به این همکار بااخلاق که جهت کمک به بیماران پروانه ای در مسابقات شرکت کردند تبریک عرض نموده و برای ایشان توفیق روزافزون از خدای متعال مسئلت دارد.

متن حکم ایشان به پیوست است.