سمینار کارشناسی ارشد آقای محمد همتی با عنوان «تعیین عمق ترک شفت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی»

 
کد خبر: 10067    1396/04/17

عنوان: تعیین عمق ترک شفت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

استاد راهنما: دکتر مهدی کریمی

ارائه دهنده: محمد همتی

تاریخ : یکشنبه 18/04/96 ساعت

8 مکان: دپارتمان مهندسی مکانیک 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631