سمینار کارشناسی ارشد آقای علی لنجابی با عنوان «افزایش انتقال حرارت در استوانه های افقی با سیال ویسکوپلاستیک»

 
کد خبر: 10071    1396/04/17

عنوان: افزایش انتقال حرارت در استوانه های افقی با سیال ویسکوپلاستیک

استاد :دکتر محمد سعید عقیقی

نگارش: علی لنجابی

زمان و مکان ارائه 96/04/17 شنبه ساعت: 11:30 صبح دپارتمان مکانیک_سمینار2 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631