سمینار کارشناسی ارشد آقای خشایار قراگوزلو با عنوان «مطالعه عددی اثر نسبت ارتفاع به قطر استوانه روی پدیده ریزش گردابه ها»

 
کد خبر: 10082    1396/04/19

عنوان: مطالعه عددی اثر نسبت ارتفاع به قطر استوانه روی پدیده ریزش گردابه ها

استاد: دکتر گودرزی

دانشجو: خشایار قراگوزلو

زمان: سه شنبه20/4/96 ساعت 10/45

کلاس سمینار 3 مکانیک 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631