سمینار کارشناسی ارشد آقای عرفان خدیور با عنوان «»

 
کد خبر: 10100    1396/04/21

عنوان: انتقال حرارت در حفره مربعی به کمک سیال ویسکوپلاستیک

استاد: دکتر عقیقی

دانشجو: عرفان خدیور

زمان: چهارشنبه 21/4/96 ساعت 12

کلاس سمینار 3 مکانیک 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631