پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا حسنی با عنوان «ارایه رویکردی استوار برای مساله زمانبندی شیفت های کاری پرستاران در شرایط عدم قطعیت»

 
کد خبر: 10301    1396/06/14

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا حسنی با عنوان «ارایه رویکردی استوار برای مساله زمانبندی شیفت های کاری پرستاران در شرایط عدم قطعیت» با راهنمایی دکتر جواد بهنامیان در روز یکشنبه 26/06/ 1396 ساعت 15 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک مراجعه فرمایید:

محمدرضا حسنی

  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631