سمینار کارشناسی ارشد آقای مصطفی السعدی با عنوان «ترکیب سرویس‏ها در محاسبات ابری»

 
کد خبر: 12493    1396/12/13

عنوان: ترکیب سرویس‏ها در محاسبات ابری

استاد راهنما: دکتر مهدی سخایی/ دکتر محمد نصیری

نگارش: مصطفی السعدی

زمان: شنبه 12/12/1396

مکان: آزمایشگاه شبکه دانشکده مهندسی

ساعت: 08:30 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631