دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای میلاد قانی دهکردی با عنوان «بررسی تاثیر پوشش متخلخل بر روی چگالش فیلم مایع روی سطوح مختلف»

 
کد خبر: 15999    1397/04/19

گروه مهندسی مکانیک

اطلاعیه دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک

عنوان : بررسی تاثیر پوشش متخلخل بر روی چگالش فیلم مایع روی سطوح مختلف

استاد راهنما :  دکتر سایه وند

ارائه دهنده : میلاد قانی دهکردی

زمان: چهارشنبه 20/4/1397  ساعت 10

مکان:  سمینار 2 گروه مکانیک
  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631