دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای صلاح الدین سلیمی عنوان «بررسی جریان الکتروسماتیک داخل نانوکانال»

 
کد خبر: 16000    1397/04/19

گروه مهندسی  مکانیک

اطلاعیه دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک

عنوان: بررسی جریان الکتروسماتیک داخل نانوکانال

استاد راهنما: دکتر گودرزی


ارائه دهنده‌: صلاح الدین سلیمی

زمان: چهارشنبه 20/04/1397  ساعت 10:30

مکان: سمینار 1 مکانیک
  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631