دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای عادل نائینی با عنوان «بررسی پژوهش های انجام شده درباره ساختار های ساندویچی با هسته های موجدار»

 
کد خبر: 16006    1397/04/20

گروه مهندسی مکانیک

اطلاعیه دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک

عنوان: بررسی پژوهش های انجام شده درباره ساختار های ساندویچی با هسته های موجدار

استاد راهنما: دکتر هاشم مظاهری

ارائه دهنده: عادل نائینی

زمان: چهارشنبه  20/4/1397 ساعت 10

مکان : کلاس  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631