دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته شبکه های کامپیوتری آقای رضا هاشمی حمید عنوان «ارائه روشی برای تشخیص نفوذ در دیواره آتش با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی»

 
کد خبر: 16028    1397/04/25

گروه مهندسی کامپیوتر  

اطلاعیه دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته شبکه های کامپیوتری

عنوان : ارائه روشی برای تشخیص نفوذ در دیواره آتش با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی

استاد راهنما : دکتر یونس سیفی

ارائه دهنده : رضا هاشمی حمید

تاریخ دفاع : 23/04/1397

مکان : دانشکده فنی مهندسی
  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631