شروع ثبت فعالیتهای جدید در سامانه پژوهشی

 
کد خبر: 16427    1397/07/22

به استحضار اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می رساند از تاریخ 1397/07/09 ثبت و ارسال مدارک پژوهشی جدید از طریق سامانه امکان پذیر خواهد بود . بدیهی است مدارکی که دریافت خواهد شد مربوط به سالهای 97 (2018 )و مدارک جامانده 96 ( 2017 )میباشد،این مدارک صرفاً جهت گرنت و ترفیع سال آینده محاسبه خواهند شد.

مدیریت امور پژوهشی دانشگاه 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631