سمینار کارشناسی ارشد خانم فهیمه جعفری نوذر با عنوان «حل مسئله چند هدفه زمانبندی تولید و مسیریابی وسایل نقلیه برای کالاهای فاسد شدنی»

 
کد خبر: 17770    1397/10/12

حل مسئله چند هدفه زمانبندی تولید و مسیریابی وسایل نقلیه برای کالاهای فاسد شدنی استاد

راهنما: دکتر جواد بهنامیان

ارائه دهنده: فهیمه جعفری نوذر

تاریخ ارائه: دوشنبه 17 دی ماه 1397 ساعت 12:30

مکان: کلاس سمینار صنایع 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631