سمینار کارشناسی ارشد آقای شهرام بیرامی با عنوان «هبود فرایند کنترل کیفیت در تولید قطعات خودرو با استفاده از نظریه مجموعه‌های فازی»

 
کد خبر: 17785    1397/10/17

عنوان: بهبود فرایند کنترل کیفیت در تولید قطعات خودرو با استفاده از نظریه مجموعه‌های فازی

استاد راهنما: دکتر امیر سامان خیرخواه قه

ارائه دهنده: شهرام بیرامی

تاریخ ارائه: یکشنبه 23 دی ماه 1397

ساعت 15:30

مکان: کلاس سمینار صنایع 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631