سمینار کارشناسی ارشد آقای سلمان مخدومی با عنوان «بهینه سازی چند هدفه فازی زنجیره تامین سبز حلقه بسته صنعت لاستیک»

 
کد خبر: 17786    1397/10/17

عنوان: بهینه سازی چند هدفه فازی زنجیره تامین سبز حلقه بسته صنعت لاستیک

استاد راهنما: دکتر امیر سامان خیرخواه قه

ارائه دهنده: سلمان مخدومی

تاریخ ارائه: یکشنبه 23 دی ماه

1397 ساعت 14:00

مکان: کلاس سمینار صنایع 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631