سمینار کارشناسی ارشد خانم ساناز شهریاری با عنوان «توسعه مدل مکانیابی- مسیریابی- موجودی در شبکه زنجیره تامین برای محصولات فاسدشدنی تحت عدم قطعیت با محدودیت‌های فازی»

 
کد خبر: 17790    1397/10/17

عنوان: توسعه مدل مکانیابی- مسیریابی- موجودی در شبکه زنجیره تامین برای محصولات فاسدشدنی تحت عدم قطعیت با محدودیت‌های فازی

استاد راهنما: دکتر امیر سامان خیرخواه قه

ارائه دهنده: ساناز شهریاری

تاریخ ارائه: یکشنبه 23 دی ماه 1397 ساعت 14:30

مکان: کلاس سمینار صنایع 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631