سمینار کارشناسی ارشد خانم زهر صحرایی با عنوان «مدلسازی و حل مسئله مکان‌یابی- تخصیص- موجودی در شرایط پس از بحران»

 
کد خبر: 17797    1397/10/18

عنوان: مدلسازی و حل مسئله مکان‌یابی- تخصیص- موجودی در شرایط پس از بحران

استاد راهنما: دکتر پروانه سموئی

ارائه دهنده‌: زهره صحرایی

تاریخ سمینار: سه شنبه 25/10/1397 ساعت 10

مکان: سمینار صنایع 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631