سمینار کارشناسی ارشد خانم الناز غلامی با عنوان «طراحی چند هدفه زنجیره تامین حلقه بسته محصولات خطرناک با توجه به عدم قطعیت در تقاضا و بازگشت ضایعات»

 
کد خبر: 17807    1397/10/19

ها عنوان: طراحی چند هدفه زنجیره تامین حلقه بسته محصولات خطرناک با توجه به عدم قطعیت در تقاضا و بازگشت ضایعات

استاد راهنما: دکتر امیر سامان خیرخواه قه

ارائه دهنده: الناز غلامی

تاریخ ارائه: یکشنبه 23 دی ماه 1397 ساعت 15:00

مکان: کلاس سمینار صنایع 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631