سمینار کارشناسی ارشد آقای حسین دهقانی با عنوان «طراحی فیلتر سمت شبکه یکسوسازهای سه فاز به منظور بهبود کیفیت توان»

 
کد خبر: 6031    1395/10/06

موضوع: طراحی فیلتر سمت شبکه یکسوسازهای سه فاز به منظور بهبود کیفیت توان

استاد راهنما: دکتر علیرضا حاتمی

دانشجو: حسین دهقانی

زمان و مکان:دوشنبه13/10/95ساعت 30/14-

سمینار 1 مهندسی برق 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631