سمینار کارشناسی ارشد خانم مینا فرجی امیری با عنوان «بررسی مسئله زمانبندی سبز تحت عدم قطعیت»

 
کد خبر: 6068    1395/10/13

عنوان سمینار: بررسی مسئله زمانبندی سبز تحت عدم قطعیت

پژوهشگر: مینا فرجی امیری

استاد راهنما: جناب دکتر جواد بهنامیان

زمان: دوشنبه 20 دی ساعت 11

مکان: سمینار صنایع 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631