سمینار کارشناسی ارشد آقای محمدرضا حسنی با عنوان «مساله زمان بندی شیفت های کاری پرستاران در شرایط عدم قطعیت Nurse Rostering Problem Under Uncertainty Condition»

 
کد خبر: 6069    1395/10/13

سمینار کارشناسی ارشد: مساله زمان بندی شیفت های کاری پرستاران در شرایط عدم قطعیت Nurse Rostering Problem Under Uncertainty Condition

پژوهشگر: محمدرضا حسنی

استاد راهنما: دکتر جواد بهنامیان

گرایش: بهینه¬سازی سیستم¬ها

مکان و زمان برگزاری: سمینار صنایع ۲۰ دیماه 1395 - ساعت 12 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631