سمینار کارشناسی ارشد خانم صبا سلمانی قنبری با عنوان «به دست آوردن پسماند توسط نفوذ تیز راکول»

 
کد خبر: 6132    1395/10/22

عنوان: به دست آوردن پسماند توسط نفوذ تیز راکول

استاد راهنما: دکتر امیر حسین محمودی

پژوهشگر: صبا سلمانی قنبری

تاریخ ارائه سمینار: 95/10/25 ساعت 9:30

مکان: دپارتمان مکانیک 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631