سمینار کارشناسی ارشد آقای احسان صفرنیا با عنوان «مطالعه انتقال حرارت و هیدرودینامیک برای لوله غوطه ور در بستر حبابی»

 
کد خبر: 6135    1395/10/22

عنوان: مطالعه انتقال حرارت و هیدرودینامیک برای لوله غوطه ور در بستر حبابی

نگارش: احسان صفرنیا

استاد راهنما: دکتر حبیب الله سایه وند

زمان: 11 بهمن 95

مکان: کلاس 7 دپارتمان مکانیک

ساعت 11:30 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631