سمینار کارشناسی ارشد آقای فرشید احمدی با عنوان «مطالعه انتقال حرارت جابجایی اجباری از مجموعه استوانه های با مقطع بیضوی تعبیه شده در یک محیط متخلخل»

 
کد خبر: 6136    1395/10/22

عنوان: مطالعه انتقال حرارت جابجایی اجباری از مجموعه استوانه های با مقطع بیضوی تعبیه شده در یک محیط متخلخل

نگارش: فرشید احمدی

استاد راهنما: دکتر حبیب الله سایه وند

زمان: 11 بهمن 95

مکان: کلاس 7 دپارتمان مکانیک

ساعت 11:00 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631