سمینار کارشناسی ارشد آقای عابد قادری با عنوان «مایکرو سرویس»

 
کد خبر: 6547    1395/12/16

عنوان: مایکروسرویس

اساتید راهنما: جناب دکتر سخائی نیا

جناب دکتر سیفی

دانشجو: عابد قادری

زمان: دوشنبه 16 اسفند 1395

مکان:ساختمان فنی مهندسی کلاس 11 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631