سمینار کارشناسی ارشد خانم مطهره افشاری با عنوان «موازی¬سازی یک مکانیزم پیش¬پردازش سیستم‌های تشخیص نفوذ شبکه با استفاده از واحد پردازش گرافیکی»

 
کد خبر: 6548    1395/12/16

موضوع: موازی‌سازی یک مکانیزم پیش‌پردازش سیستم‌های تشخیص نفوذ شبکه با استفاده از واحد پردازش

گرافیکی استاد راهنما: جناب دکتر عباسی

دانشجو: مطهره افشاری

زمان: سه شنبه 17 اسفند 1395 ساعت 10 صبح

مکان: ساختمان فنی مهندسی کلاس 27 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده مهندسی
   
 
کد پستی: 651754161   تلفن: +98-81-38292505-8  فاکس +98-81-38292631